Centrum Hewelianum

Rada naukowa

Rada Naukowo-Programowa przy Centrum Hewelianum zawiązała się 21 stycznia 2005 r.
Jej głównym zadaniem jest wskazywanie długoterminowych kierunków działalności Centrum oraz służenie realizatorom Programu głosem doradczym.
W skład Rady Naukowo-Programowej Centrum Hewelianum wchodzą:

dr hab. Prof. UG Dariusz Filar - absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Katedrze Mikroekonomii UG. Specjalizuje się w makroekonomii i zarządzaniu międzynarodowym.
Pisze prace naukowe („Spór o podział dochodów w rozwiniętym kapitalizmie”, „Liberalizm społeczny Ferdynanda Zweiga”) oraz książki z gatunku fantastyki naukowej („Czaszka olbrzyma”, „We własnej skórze” i in.). W ostatnie dekadzie PRL-u współpracował z pismami drugiego obiegu, m.in. z wydawanym do dziś w Gdańsku „Przeglądem Politycznym”. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję głównego ekonomisty Banku Pekao SA. W 2004 r. powołany został przez Prezydenta RP w skład Rady Polityki Pieniężnej. Interesuje się literaturą piękną. [1] [3]

Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka - kieruje Katedrą Chemii Organicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w chemii aminokwasów i peptydów oraz chemii organicznej. Jest autorem pracy „Tetrazolowe analogi aminokwasów i peptydów” oraz ok. 175 publikacji naukowych. [1]

Prof. dr hab. Roman Kaliszan - absolwent Wydziału Farmaceutycznego i rektor Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki. Jest członkiem korespondentem PAN. Specjalizuje się w chemii analitycznej, chemii leków, farmakodynamice. Jest laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Naukowej Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Autor ponad 250 prac i 4 patentów. Interesuje się historią średniowieczną (procesami czarownic). [1] [2]

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz - kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1995-2006 był pracownikiem badawczym Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, prowadząc prace badawcze i dydaktyczne na Wydziale Fizyki i Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Trento. W 1996 roku podjął pracę w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (obecnie Pomorska Akademia Pedagogiczna), gdzie kierował (1998-2006) Zakładem Spektroskopii. Habilitację w zakresie fizyki doświadczalnej uzyskał w 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od 2006 roku kieruje Zakładem Dydaktyki Fizyki. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych uzyskał w 2005 roku. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk - kierownik Katedry Systemów Decyzyjnych, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się metodami projektowania związanymi z konstrukcją nowoczesnych komputerowych systemów sterowania obiektami z czasem ciągłym. Interesuje się zagadnieniami adaptacyjnego i predykcyjnego sterowania, modelowania i identyfikacji układów dynamicznych, diagnostyki procesów i systemów sterowania, jak również cyfrowego przetwarzania sygnałów, sztucznej inteligencji i komputerowego modelowania układów. Jest autorem ponad 300 opracowań naukowych. Laureat Nagrody Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w 1999 r. w dziedzinie nauk technicznych. [1] [4] [5]

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon - absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Akademii tejże Uczelni. Jest członkiem korespondentem PAN i PAU. Specjalizuje się w genetyce nowotworów oraz genetyce klinicznej. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 publikacji. Laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Interesuje się historią nauki, szczególnie genetyki. [1] [2]

dr hab. Prof. UMK Maciej Mikołajewski - absolwent astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii, Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu na podstawie rozprawy pt. „Fotometryczne i spektroskopowe poszukiwania szczególnych osobliwości w gwiazdach symbiotycznych i układach pokrewnych”. Za swój najważniejszy wkład do nauki uważa wyodrębnienie nowej grupy, magnetycznych gwiazd symbiotycznych, tzw. Propellerów. Aktywny popularyzator nauki pełniący wiele funkcji społecznych, dydaktyk oraz organizator międzynarodowych kampanii obserwacyjnych. Od 2009 roku jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt - absolwent Politechniki Gdańskiej, kieruje Katedrą Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w mechanice stosowanej, automatyce i robotyce, biomechanice, metodach komputerowych w dynamice maszyn. Jest autorem lub współautorem 22 monografii, 200 artykułów naukowych, 110 ekspertyz i opracowań dla przemysłu. Był dziekanem Wydz. Budowy Maszyn i rektorem Politechniki Gdańskiej, przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także ministrem edukacji narodowej. Laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Od 1997 roku jest senatorem RP. Przewodniczy Komisji Spraw Unii Europejskiej. Jest działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Instytutu Kaszubskiego. Interesuje się muzyką i sportem, gra na gitarze. [1] [6]

Źródła:


Materiały nadesłane przez Członków Rady oraz:
 
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ